مکنده هوا

در حال نمایش 4 نتیجه

مکنده هوا : به طور کلی ایجاد فشار منفی و خروج هوا در سیستم های تهویه از دیر باز رایج بوده است. استفاده از مکش بسته به شرایط مختلف باید طراحی گردد. نکته ی قابل توجه در این باره این است که اگر در یک محیط آلوده فاصله ی استاندارد جهت مکش رعایت نشود به دلیل تزلزل نیروهای مکانیکی وارد بر هوا ذرات آلوده از مسیر خروج منحرف شده و بیشتر منتشر می شوند. یا در جایی که هوای تازه بدون رعایت اصول فیلترینگ باحجم زیاد وارد محیط گردد از حالت تهویه ی پاکیزه خارج می شود.

البته مکنده ها انواع مختلفی دارند که به صورت فراوان در بازار عرضه می گردد. از فن های اکسیال قدیمی گرفته تا فن های بین کانالی . از فن های سانتریفوژ گرفته تا جت فن ها. یکی از مهمترین این نوع از مکنده ها مصارف پزشکی دارند. باید در مکنده های هوا پزشکی پارامتر های بسیاری را باید لحاظ کنیم.

    phone_in_talk