موتور فن داکت اسپلیت

موتور فن داکت اسپلیت

۴.۸ ۱۰ موتور فن داکت اسپلیت :‌ داکت اسپلیت از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل شده است. در هر دو قسمت از سیستم سیستم تولید باد وجود دارد. در این مقاله به دو موضوع مجزا خواهیم پرداخت : موضوع

remove_red_eye 851
ادامه مطلب