کاهش صدای داکت اسپلیت

کاهش صدای داکت اسپلیت

۴.۵ ۰۲ یکی از ایرادات ازار دهنده سیستم داکت اسپلیت صدای ان هنگام کار کردنش است.سیستم مزایای زیادی دارد سبب افزایش فروش و خرید داکت اسپلیت شده اند اما صدای ان در زمان فعالیتش باعث شده تا بسیاری بر ان

remove_red_eye 1058
ادامه مطلب